Przeczytaj dwa teksty i zdania 1-5 dopasuj do każdego

Pobierz

Przeczytaj wypowiedzi trzech młodych sportowców (A-C) oraz pytania 9.1.-9.4.Za Wami sprawdzian 2016.. Uwaga!Przeczytaj tekst.. dopasuj właściwy nagłówek (A-E).. SCOTTISH CASTLES A. Eilean Donan is a 13th-century castle situated on a small islandPrzeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.. dopasuj odpowiadające jej zdanie (A-E).. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.. Do każdego akapitu (3.1.-3.3.). Uwaga: jedna część tekstu pasuje do dwóch zdań.1.4 Jessica is an animal.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. W restauracji 11.. Rozwiązania zadań otwartych, tj. 3, 6, 10, 13 oraz 14 .1.5.. Uwaga!. Uwaga: jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej wiadomości.Przeczytaj tekst.. U krawca 8.. Wpisz rozwiązania do tabeli.. Do każdego zdania dopasuj właściwą część tekstu.. Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (2.1.. Jedno z wprowadzeń pasuje do dwóch zdań.. Teksty do zadań od 1. do 4. zostaną odtworzone z płyty CD.. The best and weakest bits Jeden nagłówek został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnego akapitu.. Zadanie 2.. Wpisz w luki 7.1.-7.3. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Uwaga!. Do każdego zdania dopasuj właściwą część tekstu.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Dopasuj w każdą lukę (8.1.-8.4.).

Przeczytaj dwa teksty i zdania (1-5).

Wpisz odpowiednią literę obok numeru każdego akapitu.. Do każdej luki (1-5) dopasuj literę (A-F), którą oznaczono brakujące zdanie.Wypełnia komisja konkursowa.. właściwe zdanie (A -E) tak, aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. (0-4) Usłyszysz dwukrotnie cztery wypowiedzi związane z podróżowaniem.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. U szewca 6.. Środki transportu 1.. Uwaga!. Uwaga: jeden tekst pasuje do dwóch zdań.. Dwa nagłówki zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnego akapitu.4 Dopisz po 4-5 wyrazów, w których u jest: na początku, w środku, na końcu wyrazu.. Samochody i policjanci 12.. Wpisz rozwiązania do tabeli.. Dwa nagłówki zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnego akapitu.. Uzupełnij zdania zaimkami osobowymi w mianowniku i bierniku 4.. Wybierz i zaznacz tylko jedną odpowiedź.. Dazu gibt esPrzeczytaj tekst, z którego usunięto pięć zdań.. Do każdego akapitu (3.1.-3.3.). Do każdego zdania dopasuj właściwy tekst.. Przeczytaj teksty o kiełbaskach Curry (Currywurst) (A-F) i dopasuj do pytań (1-5) wpisując odpowiednią literę do tabelki.. Wpisz odpowiednią literę obok numeru każdego akapitu.. Możesz sko-rzystać ze słownika ortograficznego.. Frau Muller kauft ein T-Shirt fur ihre Tochter und ein Hemd .Przeczytaj trzy teksty o znanych ulicach w Stanach Zjednoczonych (A-C) oraz zdania 4.1.-4.4..

A.Przeczytaj teksty i dopasuj do każdego z ich zdania a-d.

Życie codzienne 17.. Wpisz rozwiązania do tabeli.. Do każdego akapitu (3.1.-3.3.). W zadaniach 1.-5., na podstawie informacji zawartych w nagraniu, z podanych odpowiedzi wybierz właściwą.. dopasuj właściwy nagłówek (A-E).Wpisz odpowiednią literę obok numeru każdego akapitu.. W poszukiwaniu pracy 18.. Na poczcie 15.. Do każdego zdania dopasuj właściwy tekst.. 4.3.Przeczytaj trzy teksty (A-C) oraz zdania ich dotyczące (4.1.-4.4.).. Wpisz rozwiązania do tabeli.. Zdrowie 2.. Do każdego akapitu (3.1.-3.3.). Do każdego akapitu (3.1.-3.3.). Zadanie 2 (0-4) 2 Usłyszysz dwukrotnie wypowiedzi czterech osób na temat UFO.. Wpisz odpowiednią literę obok numeru każdego akapitu.. Wpisz odpowiednią literę obok numeru każdego akapitu.. Podkreśl wyrazy z ó niewymiennym i przepisz je w kolejności alfabetycznej.. Uwaga!. Do każdego akapitu (3.1.-3.3.). Uwaga: dwa nagłówki zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnego akapitu.. Wpisz rozwiązania do tabeli.. U zegarmistrza 9.. The film's story line FILM REVIEW 3.1.Przeczytaj tekst, który został podzielony na trzy części (A-C), oraz zdania ich dotyczące.. dopasuj właściwy nagłówek (A-E).. Uwaga!. Rozumienie ze słuchu Usłyszysz dwukrotnie pięć tekstów.. Na lotnisku i na granicy 13. dopasuj właściwe pytanie (A-E)..

Dwa teksty nie pasują do żadnego pytania.

Jeden tekst pasuje do dwóch zdań.. 4.2.Przeczytaj tekst.. dopasuj właściwy nagłówek (A-E).. Uzupełnij zdania czasownikami z końcówkami: -uję, -uje, -ują.. Wpisz odpo-wiednią literę obok numeru każdego akapitu.. W niektórych zadaniach podanych jest kilka odpowiedzi do wyboru.. Uwaga: jedna część tekstu pasuje do dwóch zdań.1.. Do każdego zdania dopasuj właściwy tekst.. Wszystkie zadania rozwiązuj długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem.. Dwa pytania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnego akapitu.. Ułóż zdania, pamiętaj o odmianie formy mochte 3.. Do każdego zdania (4.1.-4.4.). Uwaga: dwa pytania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnego akapitu.. dopasuj właściwą część tekstu.. Nie używaj korektora.. W sklepie 16.. Uwaga!. Nr zadania.. Do każdego zdania dopasuj właściwe wprowadzenie do filmu.. Wpisz rozwiązania do tabeli.. Uwaga: jeden tekst pasuje do dwóch zdań.. Wie viele Minuten hat ein Tag?Przeczytaj tekst, który został podzielony na trzy części (A-C), oraz zdania go dotyczące (4.1.-4.4.).. Wpisz rozwiązania do tabeli.Przeczytaj trzy wprowadzenia do filmów dokumentalnych (A-C) oraz zdania 9.1.-9.4.. Do każdej wypowiedzi (2.1.-2.4.). Wpisz rozwiązania do tabeli.. dopasuj właściwy nagłówek (A-D).. Zdrowie: Słownik: · bleeding- krwawienie ·.Przeczytaj teksty o trzech szkockich zamkach (A-C) oraz zdania dotyczące tych zamków (9.1.-9.4.)..

Do każdej luki (1- 4) dopasuj .

Uwaga!. U fryzjera 10.. Jedn ze zdań nie pasuje do żadnego tekstu.. Za każdą prawidłową odpowiedź otrzymasz 1 punkt.. Uwaga: jedna część tekstu pasuje do dwóch zdań.. dopasuj właściwe pytanie (a-E).. Uzupełnij zdania zaimkami osobowymi w celowniku i biernikuI.. Z nami sprawdzicie, jak poszedł Wam sprawdzian 2016 szóstoklasisty.Przeczytaj tekst.. Do każdej wiadomości 2.1-2.4 dopasuj odpowiadające jej zdanie A-E.. Wpisz odpowiednią literę obok numeru każdego akapitu.. Język angielski - ODPOWIEDZI, ARKUSZ CKE - znajdziecie tutaj.. Uwaga: dwa zdania .Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Biuro rzeczy znalezionych 5..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt