Podaj przyczyny cykliczności zmian cyrkulacji monsunowej

Pobierz

Do .Cyrkulacja monsunowa.. Geneza Morza Bałtyckiego.WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII ZAKRES ROZSZERZONY Geografia fizyczna i geografia społeczno-ekonomiczna Program nauczania: Tuz E.M., Szczypiński D., "Program nauczania geografii w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego i technikum - Istotnym czynnikiem modyfikującym ogólny rozkład temperatury powietrza a także ciśnienia atmosferycznego na kuli ziemskiej jest rozmieszczenie powierzchni lądowych i wodnych a więc .podaj przyczyny cykliczności zmian cyrkulacji monsunowej przyczyny cyrkulacji monsunowej jest nierównomierne nagrzewanie się sąsiadujących ze sobą dużych obszarów oceanicznych i lądowych.. pozytywy: - monsun letni sprowadza duzą liczbę opadów deszczu- duża korzysć dla rolnictwa (odpowiednia wilgotność bez konieczności nawadniania i budowania urządzeń irygacyjnych na polach uprawnych) negatywy: - opady deszczu są tak intensywne, że często .przyczyny powstawania ośrodków barycznych opisuje ruch powietrza w poszcze-gólnych komórkach cyrkulacyjnych podaje przyczyny cykliczności zmian cyrkulacji monsunowej występowaniawyjaśnia mechanizm powstawania wiatru fenowego, górskiego, dolinne-y oraz określa ich cechy wyjaśnia mechanizm powstawaniapodaje przyczyny cykliczności zmian cyrkulacji monsunowej wyjaśnia znaczenie terminów: bryza, fen, wiatr górski, dolinny, bora wyjaśnia mechanizm powstawania bryzy wskazuje na mapie obszary występowania wiatrów lokalnych wyjaśnia mechanizm powstawania wiatru fenowego, górskiego, dolinnego i borypodaje przyczyny cykliczności zmian cyrkulacji monsunowej wyjaśnia znaczenie terminów:podaje przyczyny cykliczności zmian cyrkulacji monsunowej wyjaśnia na podstawie schematu globalną cyrkulację powietrza w troposferze wymienia nazwy komórek cyrkulacyjnych, w których obrębie odbywa się ruch mas powietrza wyjaśnia na przykładach znaczenie pasatów i monsunów dla przebiegu pogody i działalności gospodarczejprzyczyny cykliczności zmian cyrkulacji monsunowej..

Podaj przyczyny cykliczności zmian cyrkulacji monsunowej.

Logowanie.. Przyczyny zróżnicowania zasolenia wód światowego oceanu.. Pytania i odpowiedzi.. (2 pkt) Oblicz, jaka będzie średnia roczna temperatura powietrza (na poziomie rzeczywistym)Zmiany w środowisku geograficznym spowodowane eksploatacją surowców energetycznych.. woda nagrzewa się wolniej od ładu ale dłużej utrzymuje ciepło.. Logowanie.. Polub to zadanie.. Pytania i odpowiedzi.. wymienia nazwy komórek cyrkulacyjnych, w których obrębie odbywa się ruch mas powietrzacyrkulacji monsunowej (sezonowe prądyletnie i zimowe), pływówmorskich (cykliczne prądyzwiązanez odpływemi przypływemwód); prądy czasowe - chwilowo występujące pod wpływem krótkotrwałych silnych wiatrów lub znacznych i szybkich zmian w ciśnieniuatmosferycznym.ł ny Poziom wymagań / ocena konieczny / dopuszczający podstawowy / dostateczny rozszerzający / dobry dopełniający / bardzo dobry wykraczający / celujący Uczeo poprawnie: Uczeo spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą oraz poprawnie: Uczeo spełnia wymagania na ocenę dostatecznąwyjaśnia przyczyny występowania dnia polarnego i nocy polarnej podaje czas trwania dnia i nocy na różnych szerokościach geograficznych w dniach równonocny i przesileń omawia na podstawie schematu zaćmienie Słońca i zaćmienie Księżyca wymienia przyczyny występowania pór roku na Ziemi wskazuje konsekwencje ruchuKarta pracy z GEOGRAFII nr 3 klasa II LO Miesiąc - październikAzja jako kontynent kontrastów klimatycznych..

Uwarunkowania, przebieg i znaczenie cyrkulacji oceanicznej.

wyróżniamy monsun letni i zimowyprzyczyny powstawania dziury ozonowej 2009-10-08 19:44:25 Podajcie PRZYCZYNY powstawania skoliozy .. Ogólną cyrkulację powietrza atmosferycznego zakłócają wiatry zmienne wynikające z regionalnych i lokalnych zmian temperatury i ciśnienia powietrza.. Co to jest płodozmian Definicja system gospodarki rolnej, racjonalny dla danego gospodarstwa lub jego części pod względem ; Co to jest Karaczi Definicja miasto wPakistanie nad M.. Przyczyną cykliczności zmian cyrkulacji monsunowej jest: - zmiany pór roku w wyniku ruchu Arabskim, ok. 6,7 mln mieszk.. Agnieszka.. Ogromna rozciągłość południkowa Azji powoduje, że leży ona we wszystkich strefach klimatycznych występujących na Ziemi, od polarnej na północy, poprzez subpolarną, umiarkowaną chłodną i ciepłą, podzwrotnikową, zwrotnikową, podrównikową i równikową na południu.VIII Indie - kraj kontrastów społeczno-gospodarczych.. Azja leży we wszystkich pasach klimatycznych.. poleca 80 % Geografia Wiatry na ziemi - pasaty i monsunyDefinicja Cyrkulacja Monsunowa słownik.. Powierzchnia Indii wynosi 3 287 590 km², a liczba ludności 1 317 000 000 i stale wzrasta.. Atmosfera cyrkuluje globalnie i lokalnie.. Kraj w ostatnich latach dynamicznie się rozwija, ale zarazem pozostaje miejscem jednych z największych kontrastów społeczno-gospodarczych na świecie.Zadania maturalne z ciśnienia atmosf..

.....Podaj przykłady pozytywnego i negatywnego wpływu cyrkulacji monsunowej na gospodarkę Indii.

Lokalne ruchy atmosfery odnoszą się do mas powietrza, na granicach których tworzą się fronty atmosferyczne.Przyczyną cykliczności zmian cyrkulacji monsunowej jest : - zmiany pór roku w wyniku ruchu obiegowego ziemi; - różne tempo nagrzewania się i oddawania ciepła przez obszary lądowe i obszary wodne ( oceaniczne )Wyjaśnij, odwołując się do cyrkulacji monsunowej, dlaczego w Bombaju temperatura powietrza latem ulega obniżeniu.. Podstawowe informacje.. - Do głównych przyczyn cykliczności zmian cyrkulacji monsun - Pytania i odpowiedzi - Geografia .. Cyrkulacja globalna przebiega w trzech zasadniczych etapach - komórce Hadleya, Ferrela i polarnej.. Wymieniam nazwy komórek cyrkulacyjnych, w których obrębie odbywa się ruch mas powietrza.. 2013-04-06 19:07:29 Podaj przyczyny powstawania nowych wyrazów 2011-10-17 20:37:27Klimat Azji Ogromna powierzchnia Azji, równoleżnikowy układ gór, cyrkulacja monsunowa, wpływ zimnych (Oja Siwo) i ciepłych (Kuro Siwo) prądów morskich są przyczyną silnego zróżnicowania warunków klimatycznych.. Podaj przyczyny cykliczności zmian cyrkulacji monsunowej.. Inne zadania Zadanie 18. i wiatrów 4 i N w celu oznaczenia obszaru obniżonego ciśnienia.. Uwarunkowania, konsekwencje przyrodnicze i wykorzystanie gospodarcze pływów.. - Do głównych przyczyn cykliczności zmian cyrkulacji monsun - Pytania i odpowiedzi - Geografia ..

Wyjaśniam mechanizm powstawania pasatów jako skutek cyrkulacji powietrza w strefie międzyzwrotnikowej.

Znam na przykładach znaczenie pasatów i monsunów dlapodaje przyczyny cykliczności zmian cyrkulacji monsunowej wyjaśnia na podstawie schematu globalną cyrkulację powietrza w troposferze.. (aglomeracja ok. 7,7 mln ; Co to jest Paragwaj Definicja rzeka wAmeryce Pd., wBrazylii iParagwaju; dł. 2440 km, pow. dorzecza 1150 tys. km2Cyrkulacja atmosfery.. - Na poziomych i pionowych liniach przerywanych zaznacz strzałkami kierunki wiatru.. Rejestracja.. Podaj przyczyny cykliczności zmian cyrkulacji monsunowej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt