Wybierz właściwe wyrazy do uzupełnienia tekstu

Pobierz

W podkreślonych wyrazach, w strofie drugiej, występują rymy A B i C D.. Spośród wyrazów i wyrażeń wybierz wlasciwe i odpowiednio je odmień.. !Uzupełnij tekst.. (0-8)Zadanie 7.. Zwykłe pytania; Sondy&Ankiety; Kategorie .. wieczorem, najtrudniejszego, krótkie, porze, przyjemność, posiłki, czynnie, porze Po przyjściu ze szkoły Bardziej szczegółowo OGÓLNOPOLSKI SPRAWDZIAN KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTYUzupełnij poniższe zdanie.. A. ech C. niepewność B. jak D. zniecierpliwienie Zadanie 10. b) rzodkiewka, świeży ogórek, szczypiorek, koper.. (0-1) Uzupełnij zdanie.. Skorzystaj z tekstu obok.. Pisz po śladzie sylaby i głośno je odczytuj 9.. Spośród podanych wyrazów (A-F)wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym, uzupełnienie luk (1-3).. Ech, do licha, zaczynam udawać myśliciela, a sen, jak nie przychodzi, tak nie przy-chodzi.. Do wykonania sałatki są potrzebne takie warzywa: a) rzodkiewka, marchewka, ogórek, koper, szczypior.. Uzupełnij wyrazy brakującą literą i przeczytaj je.. Naucz się wyrazów i zwrotów z tych ćwiczeń na pamięć.Na podstawie podkreślonego fragmentu tekstu uzupełnij poniższą notatkę.. ula kom .wybierz jedną z podanych odpowiedzi i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą, np. gdy wybierasz odpowiedź A: wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiednimi literami, np. gdy wybierasz odpowiedź FP: do informacji oznaczonych właściwą literą dobierz informacjeUzupełnij zdanie..

Wybierz właściwe wyrazy i uzupełnij nimi zdania.

D. stara prawda.. W tym cytacie wyraz poza związkami zdania to A/B, który wyraża C/D.. He has to ³ _____ it three times.Dobierz właściwe słowa i uzupełnij luki w tekście: Dobierz słowa i uzupełnij (1) - Co się w szkole przyda: tekst (2 kartki) // słowa // klucz (2 kartki) Dobierz słowa i uzupełnij (2) - Bezpieczne wakacje: ćw.. 1 p.Uzupełnij tekst, wykorzystując wyrazy pomocnicze z ramki.. B. skręcać, skwer, smok, szkoła.. 3.about 9 years ago Języki obce Szkoła podstawowa.. ZADANIE 5. Podaj dwa wyrazy przeciwstawne do wyrazu prawda.Spośród wyrazów i wyrażeń wybierz właściwe, a następnie odpowiednio je odmień.. Dobierz w pary wyrazy o znaczeniu przeciwnym.Uzupełnij zdanie.. It It I We He SheI 4 Zakreśl właściwe wyrazy.. Wyraz proporcjonalny użyty w 1. akapicie tekstu to A / B , który został utworzony od wyrazu podstawowego za pomocą C / D .Uzupełnij zdanie.. Question from @Oliwierek999ozqahu - Gimnazjum - HistoriaUzupełnij podane wyrazy literami rz lub ż. Następnie ułóż wszystkie uzupełnione słowa Następnie ułóż wszystkie uzupełnione słowa w kolejności alfabetycznej.• Na podstawie tekstu wybierz właściwe informacje.. (0-1)Uzupełnij zdanie.. B. gorzka prawda.. Jedno z nich jest niepotrzebne.. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.. Określenie bliskoznaczne do wyrażenia prawda całkowita to A. naga prawda..

Wybierz właściwe dokończenie zdania.

C. kucyk, kartka, kuzynka, kieszeń.. Jedno z nich jest niepotrzebne.. W starożytnych Atenach obowiązywał ustrój zwany .. Udział w rządach mieli wszyscy ., czyli pełnoletni mężczyźni mający rodziców Ateńczyków.6.. Na jutro pomóżcie !. Dokończ zdanie.Uzupełnij zdanie.. Otocz kółkiem prawdziwe odpowiedzi.. Trzy wyrazy zostały podane .. Żeby w sformułowaniu dobro wyznacza jakby zasadniczy kierunek myślenia "człowieka myślącego" zmienić przypuszczenie na pewność, można zastąpić wyraz jakby słowem A/B, które jest C/D.. Przeczytaj wyrazy które powstały, zaznaczając w nich sylaby: 8.. Możesz sko-rzystać ze słownika ortograficznego.. Pustynnienie antropogeniczne to jeden z najdłużej badanych rodzajów kształtowania/degradacji środowiska przyrodniczego.Zadanie.. Podaj .. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.. C. prawda obiegowa.. Szkoła - zapytaj eksperta (950) Szkoła - zapytaj eksperta (950) Wszystkie (950) Język angielski (696) Język polski (0) Matematyka (0) .Przeczytaj zacytowany fragment i uzupełnij zdanie.. W zdaniu Za granicą podpiszę kontrakt z Metro Goldwyn Meyer podkreślony wyraz pełni funkcję A/ , ponieważ /D A. okolicznika C. wskazuje na miejsce odbywania się czynności B. dopełnienia D. określa cechę przedmiotu czynności 6..

Wybierz właściwe słowa/zwroty, aby uzupełnić prawidłowo tekst.

Spośród wyrazów i wyrażeń wybierz właściwe i odpowiednio je odmień.. Uzupełnij zdania czasownikami z końcówkami: -uję, -uje, -ują.. Szereg zawierający wyrazy zapisane w kolejności alfabetycznej to: A. Pompon, polski, problem, pisanie.. Spośród wyrazów podanych w ramce (A-F) wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki (6.1-6.3).. W zdaniu Za granicą podpiszę kontrakt z Metro Goldwyn Meyer podkreślony wyraz pełni funkcję A/B, ponieważ C/D A. okolicznika C. wskazuje na miejsce odbywania się czynności B. dopełnienia D. określa cechę przedmiotu czynności 6.. Podkreśl właściwe dokończenie zdania.. Dokończ zdanie.y!. Użyj dwóch argumentów nakłaniających do uczestnictwa w nim.Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Wybierz właściwe wyrazy i uzupełnij nimi dialog.. Wybierz właściwe dokończenie spośród podanych.. He She We It TheyI 2 Uzupełnij tekst, używając wyrazów z ramki.. to be 1 Uzupełnij zdania wyrazami z ramki.. Spośród podanych w ramce wyrazów wybierz właściwe uzupełnienie luk 1-3.. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.. Uwaga!. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.. Dziadek Zuzi króliki.Uzupełnij zdania Spośród wyrazów i wyrażeń wybierz właściwą a następnie odpowiednio je Odmień jedno z nich jest niepotrzebne Proszę szybko Proszę szybko odpowiedź..

Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.

1.Przeczytaj tekst.. W zdaniu Za granicą podpiszę kontrakt z Metro Goldwyn Meyer podkreślony wyraz pełni funkcję A/B, ponieważ C/D A. okolicznika C. wskazuje na miejsce odbywania się czynności B. dopełnienia D. określa cechę przedmiotu czynności 6.. A. rzekomo C. przymiotnikiem B. niewątpliwie D. przysłówkiem Zadanie 16. polis, akropol, urzędnicy, demokracja, zgromadzenie ludowe, obywatelPrzeczytaj poniższy tekst.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru luki.. Pytania .. wpisując do tabeli inne ich formy lub wyrazy pokrewne.. Dokończ zdanie.Wstaw brakujące litery.. D. robale, rusza, ramię, rozstać się.. Polis akropol urzędnicy demokracja zgromadzenie ludowe obywatele.. Używaj współczesnej polszczyzny; nie cytuj.. Trzy wyrazy nie pasują do żadnej luki.. (0-3) Napisz zaproszenie na bal.. A. męskie C. parzyste B. żeńskie D. krzyżujące się Zadanie 12.. Połącz pasujące do siebie wyrazy.. zbieractwo, ogień, hodować, koczowniczy, myślistwo, ziemia Pierwsi ludzie w celu zdobycia pożywienia zajmowali się i .Dopisz po 4-5 wyrazów, w których u jest: na początku, w środku, na końcu wyrazu.. B/106 - połącz wyrazy od 1 do 8 z wyrazami od a) do h) tak aby powstały zwroty.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Spośród wyrazów wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym uzupełnienie luk 1-3..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt