Na czym polega konflikt antygony i kreona

Pobierz

Konflikt Antygony i Kreona jest .Nov 18, 2021W kontekście dramatu pod tytułem "Król Edyp", a także mitu o rodzie Labdakidów, wyjaśnij na czym polega tragizm głównego bohatera.. 1,557 wizyt.. Sofokles umieszcza akcję tragedii w chwili, gdy obaj bracia już nie żyją.Na czym polega tragizm Antygony a Kreona?. Niestety, okazuje się, że jest już za późno — zarówno Antygona, jak i .Przydatność 50% Na czym polega konflikt tragiczny w "Antygonie" Sofokles należy do trójki najwybitniejszych tragików greckich, żyjących w V w. przed Chrystusem.. Kobieta finalnie decyduje się poświęcić życie, argumentując to chwałą po śmierci i działaniem zgodnie ze swoim sumieniem.. 0 ocen | na tak 0%.. Zdaje sobie sprawę, że jeżeli zwiąże się z Hajmanem, to klątwa obejmie również jej dzieci.Na czym polega tragizm?. Bohaterowie tragedii reprezentują postawy i wartości sprzeczne, przeciwstawne, nie do pogodzenia.. Pierwsze z praw reprezentuje Antygona.. Jednak czuje się zobowiązana pochować brata wbrew woli Kreona.. Antygona jest postacią tragiczną, tzn. sytuacja, w której się znalazła, była sytuacją bez wyjścia.jest wyższe niż prawo ludzkie.. 2010-10-11 18:37:20;"Antygona" opiera się konflikcie tragicznym - głównymi postaciami są tutaj tytułowa bohaterka i jej wuj Kreon, który jest królem Teb.. "Cechy tragedii antycznej na przykładzie Antygony Sofoklesa..

2009-10-22 20:30:24; Co to jest konflikt tragiczny?

Kreon - ludzkie prawo, zmarły .Tragizm Antygony polega na tym, .. Stanowisko Sofoklesa wobec konfliktu.. Dumna, harda, bezwzględna i konsekwentna nienawidzi Kreona, ale jej postawa to nie tylko bunt przeciwko nowemu władcy, ale przede wszystkim przeciwko losowi.. Jest wielkim konfliktem moralnym, w którym ścierają się racje religijne wyznaczane przez bogów i ziemskie kwestie bezpieczeństwa ojczyzny, wyznaczane przez prawa stanowione przez władze państwa.Antygona uważa, że postępowanie Kreona dobre dla państwa godzi w jej prywatne odczucia, mysli że Kreon potrafi tylko nienawidzić opierając sie tylko na sytuacji z Polinikiem.. Antygona twierdzi, że prawo naturalne (boskie) jest ważniejsze niż prawo stanowione.Na czym polega tragizm Antygony a Kreona ?. Nazywany był "chlubą teatru greckiego.. Podobne pytania.. Wypisz cechy tez Antygony i Kreona.. Dotyczą one bardzo konkretnej sprawy.. Sofokles nawiązuje do mitu Labdakidów.. Antygona - święte prawo pochówku ściągające gniew bogów, prastare, niepisane prawo, protest przeciwko osądzaniu zmarłych, śmierć jako stan ducha zmazujący winy.. Koniec końców, Antygona ginie.Zobacz 1 odpowiedź na pytanie: na czym polegał konflikt tragiczny antygony a kreona.. Wskaż w historii Edypa przykłady ironii tragicznej, odwołaj się do mitu o rodzie Labdakidów; Wyjaśnij na czym polega konflikt tragiczny w dramacie Sofoklesa.Konflikt ten jest istotą tragedii i nosi nazwę konfliktu tragicznego..

Szkoła - zapytaj eksperta (1398) ... Na czym polega tragizm Antygony a Kreona?

Antygona jest tragedią antyczną, opowiada o dramatycznych wydarzeniach wynikających z konfliktu tragicznego (przed jakim stają główni bohaterowie).. Jako kochająca siostra, wierna prawu boskiemu decyduje się na pochowanie zwłok swojego brata, Polinejkesa.Antygona - zrodzona z kazirodczego związku, świadoma jest ciążącej nad rodem klątwy.. Jego uczestnikami są bohaterowie tragedii - Kreon i Antygona.. Antygona jest córką Edypa, a siostrą Polinejkesa i Eteoklesa oraz Ismeny.. Kreacja losu Kreona wskazuje na to, że Sofokles opowiada się po stronie Antygony, czyli praw boskich, .. Wszystko to dzieje się na krótko przed tym, jak Kreon cofa swój okrutny rozkaz.. Antygona, dobrego zrobiła według mnie tylko tyle, że bardzo kochała brata.. Dla Kreona nadrzędnymi wartościami są rozum, ład społeczny i państwo.NA CZYM POLEGA KONFLIKT TRAGICZNY W ANTYGONIE.ODWOLAJ SIE DO STANOWISKA ANTYGONY ORAZ KREONA +1 głos.. Jest konsekwentna w swych działaniach, nie zmienia swych decyzji.Osią akcji Antygony jest konflikt tragiczny - zderzenie praw boskich i ludzkich.. 0 0 Odpowiedz.. Antygona wyznaje zasadę, że prawa boskie są ważniejsze od ludzkich.. Chór tłumaczy los Antygony i Kreona rodowym przekleństwem (ścigający zły duch rodowy = piętno, przekleństwo rodowe, fatum ciążące nad całym rodem)..

Charakterystyka Antygony i kreona 2010-11-23 19:15:38; Charakterystyka ...

Zadanie 1.. PILNE.. Kreon uważa, że mężczyzna ma decydujący wpływ na dobro innych.. Uważa, że obowiązkiem żyjących jest grzebanie umarłych.. Nie dostrzega w tym działania dla dobra ogółu społeczeństwa.. Nade wszystko przedkłada prawa boskie.. Dla Kreona nadrzędnymi wartościami są rozum, ład społeczny i państwo.. Dla Antygony natomiast, kierującej się wiarą i miłością, nadrzędne są przykazania duchowe.Owszem Antygona złamała zakaz, ale Kreon wystąpił przeciw prawom boskim, ogłaszając go.. Antygona chce pogrze­bać brata (zgodnie z nakazami religijnymi), a realizacji tego .Konflikt tragiczny pomiędzy Antygoną i Kreonem w istocie nie dotyczy jedynie przedmiotu pochówku Polinika.. Konflikt miedzy Antygona a Kreonem rozgrywa się na płaszczyźnie moralno-religijnej: gdyż Kreon jest reprezentantem władzy państwowej , która potępia Polinika jako zdrajcę ojczyzny i który poprzez takie .Obranie którejkolwiek ze ścieżek prowadzi Antygonę do tragedii.. Ona musi wybierać pomiędzy tradycją i religią, a prawem ludzkim i państwowym.. W konkursach teatralnych współzawodniczył w młodości z Ajschylosem, z Eurypidesem w ostatnich latach swego życia.. Pytania .. Polega na zderzeniu się przeciwstawnych, r wnorzędnych racji, pomiędzy kt rymi nie można dokonać wyboru i dlatego każde posunięcie bohatera prowadzi go do katastrofy, czyli klęski..

Tragizm Kreona - między autorytetem a zdaniem bliskichI w "Antygonie" mamy taki konflikt.

Konflikt tragiczny polega na istnieniu przeciwstawnych równorzędnych racji, pomiędzy którymi bohater praktycznie nie może dokonać słusznego wyboru.Na czym polega tragizm Antygony i Kreona?. Bohaterowie bez względu na swoje wybory skazani są na porażkę.. Wszystkie pytania; Sondy&Ankiety; Kategorie .. Kieruje się uczuciem, miłością do brata.. Wybiera między potępieniem ze strony bogów a śmiercią w młodym wieku.. Polega na zderzeniu się przeciwstawnych, równorzędnych racji, pomiędzy którymi nie można dokonać wyboru i dlatego każde posunięcie bohatera prowadzi go do katastrofy.. Postępuje zgodnie ze swoim sumieniem.. Dokonuje pogrzebu swojego brata - Polinejkesa, żeby nie budzić odrazy bogów i żeby jego dusza nie błąkała się po ziemi.W utworze tym konflikt między Antygoną a królem Kreonem jest istotą tragedii i nosi nazwę konfliktu tragicznego.. wypracowanie; antygona; konflikt-tragiczny; kreon; zadanie dodane 14 listopada 2010 w Język polski przez użytkownika GOGA12 (10) [Szkoła podstawowa] Przedstawiają oni dwie przeciwstawne racje, które zupełnie się wykluczają.Konflikt tragiczny w "Antygonie" Sofoklesa polega na istnieniu dwóch równorzędnych racji, mianowicie prawa boskiego oraz prawa ziemskiego, pomiędzy którymi nie sposób dokonać wyboru.. Najważniejsze są dla niej uczucia.. Właśnie te prawa, które są nie skodyfikowane, nie spisane, są wieczne i trwają od wieków, w przeciwieństwie do tych ustanowionych przez śmiertelnych władców, zmieniających się wraz z nadejściem kolejnych królów.Konflikt sprzecznych racji bohaterów opiera się przede wszystkim na antytezie: prawo boskie (naturalne, niepisane) i prawo ludzkie (stanowione przez ludzi).. Konflikt tragiczny w Antygonie polega na dramatycznych wyborach dokonywanych przez bohaterów tragedii.. Reprezentuje racje jednostki.. -Antygona chce byc oddana prawom boskim, a Kreon prawom ustawowym - Antygona uważa, że prawa boskie są wyzsze od prawa stanowionego, a Kreon sądzi, że prawo religijne nie może ograniczać władzy królewskiej - Antygona kieruje się zasadą" Współkochać przyszłam, nie współnienawidzić", a Kreon kieruje się dobrem państwaPolega na zderzeniu się przeciwstawnych, równorzędnych racji, pomiędzy którymi nie można dokonać wyboru i dlatego każde posunięcie bohatera prowadzi go do katastrofy, czyli klęski..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt