Na podstawie mapy z zadania 4 podaj po dwa

Pobierz

ZADANIE 7.. (0-2) Zadanie wykonaj na podstawie fotografii oznaczonych numerami 1−3, przedstawiających wybrane rodzaje chmur (strona I barwnego materiału źródłowego).. altocumulusStrona 4 z 37 MHI_1R Zadanie 4.. (Podaj dwa przykłady).. Wpisz litery, którymi oznaczono na mapie dwa miejsca znajdujące się w strefie subdukcji .. Charakterystyka parku Litera na mapie Nazwa parku 1.. Co w czasie studiów jadała na obiad Maria Skłodowska?. ZADANIE 5 Podaj po dwa przykłady korzyści i zagrożeń dla środowiska przyrodniczego lub działalności .Uzyskana liczba pkt 7.. (2 pkt) Podaj po dwa przykłady zalet i wad elektrowni wiatrowych, wynikających z ich .. Na podstawie mapy sformułuj prawidłowość dotyczącą rozmieszczenia elektrowni:Podaj po jednym przykładzie.. Przyporządkuj do każdej z poniższych grup przemysłu po dwa zakłady przemysłowe ‒ wpisz nazwy tych zakładów we właściwe miejsca.. 1.Zadanie 23.. Lepsza baza hotelowa ( 2 hotele) Zadanie 7.. (2 pkt) Na mapie przedstawiono granice i kierunki ruchu płyt litosfery.. Jest .C.. (1 pkt) Na mapie zaznaczono literami A - D miejsca położone na granicach płyt litosfery.. Położenie w pobliżu przebiegu czerwonego szlaku 2.. Przyporządkuj obszarom oznaczonym na mapie literami A i B po dwa zjawiska lub procesy geologiczne, dobierając je z wymienionych poniżej.. Arkusze CKE, rozwiązania i odpowiedzi Z .Życzymy powodzenia!.

(2 pkt) Na podstawie opisu rozpoznaj parki narodowe.

PODSTAWOWY I ROZSZERZONY już w środę, 14 maja 2014. Podaj dwa przykłady tego typu układów osadniczych z innych regionów świata i wymień po dwa .. Określ wspólny czynnik rozwoju konurbacji oznaczonych na mapie numerami 4,7,12.. (0-2) Do każdej z cyfr (1-6), którymi na mapie zaznaczono obszary koncentracji ludności, dopiszZadanie 4.. Zapisz ich nazwy oraz przyporządkuj im od-powiednie litery z mapy.. .Na barwnej mapie szczegółowej zaznaczono odcinek łączący szczyty wybranych wzniesień położonych w polach B5 i D3.. Na terytorium oznaczonym cyfrą 2 znajdowała się miejscowość,Zadanie 4.. Miejsce na obliczenia:Strona 4 z 26 MGE_1R Zadanie 6.. 1), podaj po jednej głównej przyczynie bardzo dużej lub bardzo małej ilości opadów na wskazanych obszarach.ZADANIE 4 Na podstawie mapy oblicz rozciągłość równoleżnikową w stopniach między pałacem w Bobrowie (A/B2) a Warszawą (52ºN; 21ºE).. (0-4) Napisz, kogo przedstawiają ilustracje.. Zadanie 20.1. Podaj po jednym przykładzie zasług (dokonań) każdej z tych postaci historycznych.. Zadanie 39 Wymień 4 cyfry, którymi oznaczono na mapie aglomeracje stołeczne w Europie.. Zadanie 3.1.. Zadanie to wykonaj, korzystając z barwnej mapy szczegółowej okolic Jeziora Pilchowickiego w Sudetach (powiększ/zmniejsz klikając w mapę)Zadanie 17..

Oblicz i podaj skalę liczbową mapy, na której odległość ta wyniesie 4 cm.

parki narodowe parki krajobrazowe 0 100 km A B D F E C Lp.. (0-1) Zadanie wykonaj na podstawie mapy, na której przedstawiono zasięg stałego lodu morskiego w Arktyce w marcu 2014 r. na tle średniego zasięgu stałego lodu w marcu z lat (strona I barwnego materiału źródłowego).Na podstawie mapy uzasadnij wybór turysty, podając dwa argumenty.. (0-1) Na podstawie mapy podaj dwa skutki dla środowiska geograficznego wynikające z głębinowej eksploatacji rud cynku i ołowiu lub wykorzystywania tych rud w hutnictwie w rejonie Bukowna.Zadania od 1. do 10. wykonaj na podstawie barwnej mapy fragmentu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.. (1 pkt) Na fotografii przedstawiono z lotu ptaka miejscowość Ruciane-Nida i jej okolice.. Przemysł paliwowo-energetyczny:Strona 4 z 27 MGE_1R Zadanie 3.. Podział państwa Franków Na podstawie: Atlas historyczny.Od starożytności do współczesności, Warszawa 2008, s.21.. Zadanie 38*.. Zadanie wykonaj na podstawie mapy synoptycznej Europy obrazującej pogodę w jednym z jesiennych dni w wybranym roku (strona I barwnego materiału źródłowego).. Zagrożenie .. Zadanie 1.. (4. pkt) Na podstawie analizy wykresu podaj cztery różnice, dotyczące wykorzystania surowców .. Zobacz ZADANIA Z GEOGRAFII (POZIOM PODSTAWOWY) 14.05.2014..

(4 pkt) Na podstawie mapy rozmieszczenia opadów atmosferycznych na kuli ziemskiej (zał.

(2 pkt) Długość Jeziora Żarnowieckiego zmierzona na załączonej mapie wynosi 16 cm.. Przyporządkuj obszarom oznaczonym na mapie literami A i B po dwa zjawiska lub procesy geologiczne, dobierając je z wymienionych poniżej.. Zadanie 1.. 2 6 Egzamin maturalny z geografii Poziom rozszerzony Zadanie 13.. (0−1) Na schematycznych rysunkach przedstawiono uproszczone przekroje przez troposferę nad4 Egzamin maturalny z geografii Arkusz II Zadanie 44.. (4 pkt) Na podstawie mapy rozmieszczenia opadów atmosferycznych na kuli ziemskiej (zał.. Podaj dwa kraje położone w klimacie monsunowym.. Poniżej przedstawiono przewyższony profil terenu wykonany wzdłuż tego odcinka.. Korzystając z mapy, przyporządkuj podanym w tabeli obiektom numery, którymi jeMATURA GEOGRAFIA 2014 ODPOWIEDZI - P.. 2.Zadanie 20.. (SR08) Na mapie przedstawiono granice i kierunki ruchu płyt litosfery.. Postać: Dokonanie: B. Postać: Dokonanie: A BZadanie 109.. Zadanie wykonaj na podstawie mapy przedstawiającej rozmieszczenie ludności na świecie (strona III barwnego materiału źródłowego).. Zapisz obliczenia.. ZADANIE 25 Podaj dwa czynniki przyrodnicze i/lub .Egzamin maturalny z geografii Poziom rozszerzony 2 Zadania od 1. do 9. wykonaj na podstawie załączonej mapy fragmentu Pobrzeża Kaszubskiego..

Na podstawie: Odczytaj z mapy i podaj nazwy jezior oznaczonych na fotografii literami A, B, C.Zadanie 44.

Na podstawie mapy podaj dwa skutki dla środowiska geograficznego wynikające z głębinowej eksploatacji rud cynku i ołowiu lub wykorzystywania tych rud w hutnictwie w rejonie Bukowna .Zadania od 1. do 13. wykonaj na podstawie załączonej mapy fragmentu Pienin.. (2 pkt) Poniższy profil topograficzny wykonano wzdłuż zaznaczonej na mapie linii AB.. (2 pkt) Odszukaj na mapie zakłady przemysłowe zaznaczone w polach FG5, E5/6, I1, J1, A5, GH3.. MAJ ROK 2009 Za rozwiązanie wszystkich zadań można otrzymać łącznie 60 punktów Wypełnia zdający przed rozpoczęciem pracy PESEL ZDAJĄCEGO KOD ZDAJĄCEGO 2 Egzamin maturalny z geografii Poziom rozszerzony Zadania od 1. do 8. wykonaj na podstawie załączonej barwnej mapy fragmentu Gór Świętokrzyskich.. Nazwy krajów wybierz z niżej podanych.Zadanie 6.. Powstawanie głębokiej szczeliny, wzdłuż której wylewa się lawa bazaltowa zastygająca na krawędziach płyt.. Zadanie 1.Zadanie 13..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt