Napisz w jaki sposób podane cechy ułatwiają płazom życie w dwóch środowiskach

Pobierz

2011-11-17 15:10:34; Pingwin - cechy przystosowujące do życia w środowisku , niedźwiedź polarny - cechy przystosowujące do życia w środowisku 2011-05-19 21:05:26; wymiencie cechy,dzięki którym gady są lepiej niż płazy przystosowane do życia na lądzie 2008-09-21 17:14:23Przystosowaniem płazów do życia w wodzie jest ciało pokryte śluzem.. Jakie znaczenie mają tłuszcze w życiu organizmów?. Wszystkie pytania; Sondy&Ankiety; Kategorie .. Wczesne płazy szybko się zróżnicowały.. Plis tylko szybko to na jutro".. 2010-01-25 17:58:35; Wymień przystosowania kijanki do życia w wodzie.. Ropuchy polują na owady, ślimaki, dżdżownice, pająki i drobne kręgowce.. Szkoła - zapytaj eksperta (1592) Szkoła - zapytaj eksperta (1592)To Na Jutro :( Napisz co umozliwia wymiane gazowa w łodydze Przedmiot: Biologia / Gimnazjum: 1 rozwiązanie: autor: galczan5 21.4.2010 (18:44) Jaki sposób należy dbać o zdrowie skóry Przedmiot: Biologia / Gimnazjum: 3 rozwiązania: autor: manfred2306 21.4.2010 (20:40) opisz charakterystyczne cechy budowy bakteri i wirusow Przedmiot .- płazy wykształciły płua, które umożliwiają oddychanie tlenem z atmosfery - posiadanie dwóch obiegów krwionośnych: mały i duży oraz trójdzielne serce (dwa przedsionki i jedna komora) - rozwinięty mózg, szczególnie w części przodomózgowia, w którym wykształciły się pęcherzyki, które pełnią rolę półkul mózgowych.Napisz, w jaki sposób mogą być wykorzystane cechy dobrego obywatela..

Gimnazjum rozwiązane Podane cech umożliwiają płazom życie w dwóch środowiskach.

Występuje wodne zapłodnienie zewnętrzne lub wewnętrzne i rozwój młodych w wodzie.. 2022-06-06T19:26:45+02:00.Jakie cechy umożliwiają gadom życie na lądzie?. Szkoła podstawowa.. 3.Cechy te ułatwiały im bytowanie w płytkich, okresowych zbiornikach wodnych i umożliwiały krótkotrwałe wycieczki na ląd.. Dobór naturalny jest podstawowym mechanizmem ewolucji.. Question from @Kubaxxxxdddd958 - Szkoła podstawowa - Przyroda.Zobacz 3 odpowiedzi na zadanie: Napisz, w jaki sposób wymienione niżej cechy budowy i czynności życiowych tasiemca pomagają mu w pasożytniczym trybie życia.. Nie bój się dzielić, chociaż wciąż nie jest w porządku.. Ciało pokryte śluzem, który zmniejsza tarcie.. 2011-03-10 08:43:49 Cechy umożliwiające żabie życie w wodzie 2010-02-20 11:51:45 Cechy ,które umożliwiają roślinom nasiennym życie na lądzie ,to 2011-12-20 19:36:51Wymień cechy, które ułatwiają płazom życie na lądzie.. Trójkątna głowa, dość sztywno połączona z kręgosłupem (jeden krąg szyjny, umożliwiający ruch głowy w przód i w tył), nadaje płazom opływowy kształt ciała.. 2010-05-03 16:42:16; Przystosowania płazów do zycia w wodzie?. Z biegiem czasu zmniejszała się liczba taksonów wyższej rangi płazów.Wymień cechy, które ułatwiają płazom życie na lądzie..

1.Jakie cechy budowy ułatwiają płazom życie w wodzie?

Pytania .. Wśród kręgowców lądowych dominowały w okresie karbonu i permu, później liczniejsze stały się gady i inne owodniowce.. W rozwoju gadów występują błony płodowe, dlatego zwierzęta te nazywamy owodniowcami.. 2011-02-01 13:56:39 Podkreśl te cechy gadów , które umożliwiają im życie na lądzie : są mniennocieplne, mają suchą skóre, ich rozwój przebiega na lądzie , są jajorodne, ich jaja są otoczone nieprzepuszczalną dla wody osłonką, skórę mają pokr ą zmniennocie 2010-02 .ego rozwój, natomiast nieużywanie - zanik.. Żaby polują nocą.Tylko szybko!. Cechy nabyte za życia organizmu są dziedziczne.. Palce kończyn tylnych spięte błoną pławną co ułatwia pływanie.. Opływowy kształt ciała, który ułatwia poruszanie się w wodzie.. O Śluz umożliwia wymianę gazową.Przystosowanie płazów do życia w wodzie: 1.. Kamuflaż stosuje wiele płazów.. zadanie 8 Wyjaśnij, jakie skutki dla funkcjonowania ekosystemu miałoby wyginięcie destruentów.. Płazy w swoim rozwoju ewolucyjnym nabyły wiele cech , które umożliwiły im bytowanie nie tylko .Wymień przystosowania ryb do życia w wodzie.. Przystosowaniem płazów do życia w wodzie jest obecność linii nabocznej u kijanek.. Na tej stronie możemy uczyć się razem i informacji zwrotnej.Palczaste kończyny - pomagają w poruszaniu się.. 2011-01-25 11:15:15; wymień przystosowania kijanek do życia w wodzie .Wyjaśnij, w jaki sposób wymienione cechy ułatwiają pingwinom poruszanie się po wodzie..

2.W jaki sposób płazy zdobywają pożywienie?

Question from @Emily20023 - Szkoła podstawowa - BiologiaJakie cechy umożliwiają ssakom wodnym , życie w wodzie?. 5.Cechy budowy przystosowujące raka do życia w wodzie?. A: Błony pławne B: Powieki C: Cienka skóra .. Podziękuj Napisz do mnie.. 2014-03-29 10:06:43; Wymień przystosowania gadow do życia na lądzie i podaj ich rolę.. -Palce stóp spięte błoną pławną -Nogi silnie przesunięte ku tyłowi -Krótki, sztywny ogon -Smukłe, wrzecionowate ciało -Gęste, wodoodporne pióra.. Przystosowaniem płazów do życia w wodzie jest obecność jaskrawych plam na ciele.. Powiązane pytania Q&A.. P F Kontakt: .Można także uczestniczyć odpowiedzieć lub odpowiedzieć na pytanie "1.Jakie cechy budowy ułatwiają płazom życie w wodzie?. Gatunki zamieszkujące Ziemię nie są stałymi formami życia, ale powstały z innych gatunków,które zamieszkiwały naszą planetę w przeszłości.Napisz, w jaki sposób podane cechy ułatwiają płazom życie w dwóch środowiskach.. Silnie ukrwiona, wilgotna skóra i cienki naskórek, które umożliwiają (częściową) wymianę gazową przez skórę.. W wodzie: 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt