Planowanie żywienia i produkcji gastronomicznej rozkład materiału

Pobierz

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA Z PODSTAW ŻYWIENIA CZŁOWIEKA DLA KLASY II TECHNIKUM - KUCHARZ.. Organizuje proces produkcyjny w zakładzie gastronomicznym.. Ma on również…Podręcznik Żywienie i usługi gastronomiczne cz. X Planowanie żywienia i produkcji gastronomicznej ma pomóc zarówno uczniom, jak i słuchaczom kursów kwalifikacyjnych w przyPublikacja skierowana do uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.. Organizuje proces produkcyjny w zakładzie gastronomicznym.. Książki edukacyjne.. Układanie i ocenianie jadłospisów 9.2.. Autor programu nauczania1) rozróżnia elementy receptury gastronomicznej, w tym normatyw surowcowy 2) oblicza na podstawie receptur zapotrzebowanie na produkty do przygotowania potraw 3) odważa i odmierza składniki na podstawie receptur 4) odważa i odmierza gramaturę porcji potraw 5) szacuje k oszty przygotowania potraw (foodcost) 3) stosuje metody i techniki …"Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania; 2) sporządzania i ekspedycji potraw i napojów; 3) planowania i oceny żywienia; 4) organizowania produkcji gastronomicznej;Wymagania edukacyjne z planowania żywiania i produkcji gastronomicznej dla klasy trzeciej technikum po gimnazjum..

K2 - Organizacja żywienia i usług gastronomicznych (T.15.)

Planowany czas lekcji: 45 minut Cel ogólny: - rozwijanie umiejętności oceny jadłospisu i dostosowanie go do wybranego konsumenta Cele szczegółowe:Rozkład materiału nauczania zgodnie z kwalifikacją T.15.2 z wykorzystaniem podręcznika "Organizacja produkcji gastronomicznej".. Zaproponowano podział wiadomości na podstawowe i ponadpodstawowe.TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH 343404 PLAN DYDAKTYCZNY KLASA I 1.. Organizuje proces produkcyjny w zakładzie gastronomicznym.. Planowanie produkcji .Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, publikując program na stronie , wyraża tym samym zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez nauczycieli niniejszego programu do pracy z uczniami oraz zgodę na tworzenie przez nauczycieli autorskich programów nauczania w oparciu o program nauczania Matematyka z plusem pod warunkiem, że w przygotowanym materiale zostanie zapisana informacja, iż .Rozkład materiału nauczania do realizacji treści z podręcznika REA "Organizacja produkcji gastronomicznej" Dokumentacja: Rozkład materiału Tabela zawierająca podział materiału nauczania z przypisanymi godzinami na poszczególne tematy i umiejętności szczegółowe, które uczeń nabędzie po zrealizowaniu materiału.ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA Z PODSTAW ŻYWIENIA CZŁOWIEKA DLA KLASY II TECHNIKUM - KUCHARZ ..

Nazwa rozkładu materiału Tżiug - klasa I 5.

Jednostka modułowa: organizowanie działalności gastronomicznej jest jednostką podstawową modułu Podstawy gastronomii i żywienia.. Sprawdź jak kupić taniej Żywienie i usługi gastronomiczne cz. X Planowanie żywienia i produkcji gastronomicznejPodręcznik Żywienie i usługi gastronomiczne cz. X Planowanie żywienia i produkcji gastronomicznej ma pomóc zarówno uczniom, jak i słuchaczom kursów kwalifikacyjnych w przygotowaniu się do egzaminu zawodowego z kwalifikacji TG.16 "Organizacja żywienia i usług gastronomicznych".. Oblicza wartość odżywczą i energetyczną potraw, posiłków.. Ocenianie jakości surowców, półproduktów oraz zasad ich przechowywania.. Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.. Planowanie produkcji gastronomicznej Poziom Ponadpodstawowy Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: biegle posługuje się wiadomościami w rozwiązywaniu zadań wykraczających poza program nauczania, proponuje rozwiązania nietypowe,Przykładowy szkolny plan nauczania*/przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych; symbol 343404 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K1 - Sporządzanie potraw i napojów (T.6.). Korzysta z programów komputerowych, które ułatwiaj ą planowanie i rozliczanie działalno ści zakładu..

Kryteria oceniania z planowania żywienia i produkcji gastronomicznej są zgodne ze statutem ...Planuje i ocenia jadłospisy.

W podręczniku zostały zaprezentowane surowce używane w gastronomii oraz ich wykorzystanie w produkcji potraw i napojów, a także sposoby eksponowania potraw i różne metody .Podręcznik Żywienie i usługi gastronomiczne cz. X Planowanie żywienia i produkcji gastronomicznej ma pomóc zarówno uczniom, jak i słuchaczom kursów kwalifikacyjnych w przygotowaniu się do egzaminu zawodowego z kwalifikacji TG.16 "Organizacja żywienia i usług gastronomicznych".. Numer dopuszczenia programu nauczania lub numer dopuszczenia podręcznika 343404 3.. Oblicza warto ść od żywcz ą i energetyczn ą potraw, posiłków.. Zobacz, jakie jeszcze materiały i pomoce dydaktyczne przygotowaliśmy dla Ciebie: LekcjeMateriały pomocnicze Technik żywienia i usług gastronomicznych / Kucharz.. Każdy rozdział publikacji zawiera krótki wstęp teoretyczny oraz karty pracy z zadaniami.. Zniżki w sklepach internetowych nawet do 70% taniej!. Nr programu nauczania - ZSE-TŻUG--G .. - określa procentowy rozkład energii całodziennej racji pokarmowej na posiłki, .. / str.2 / W zeszycie zrób notatkę na temat: Rola i charakterystyka poszczególnych posiłków.Po opracowaniu materiału spróbuj rozwiązać sprawdzian z zakresu jednostki modułowej..

Rok wydania: 2018 Format: 17.0x23.0cm Oprawa: Miękka Planowanie żywienia i produkcji gastronomicznej 9.1.

Planowanie żywienia i produkcji gastronomicznej Temat lekcji: Powtórzenie materiału - żywnie różnych grup ludności oraz ocena ich jadłospisów.. Uwzględniają one opis kwalif ikacji absolwenta, zawarty w podstawie programowej kształcenia w zawodzie kucharz małej gastronomii, oraz standardy wymagań egzaminacyjnych.. Ma on również poszerzyć kompetencje zawodowe osób odpowiedzialnych za planowanie i organizację .Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych okresowych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z przedmiotu planowanie żywienia i produkcji gastronomicznej 1.. Nazwa zajęć edukacyjnych Procesy technologiczne w gastronomii 2.. Korzysta z programów komputerowych ułatwiających planowanie i rozliczanie działalności zakładu.Planuje i ocenia jadłospisy.. Nazwa programu nauczania Program nauczania 4.. Księgarnia - Łódzkie Podręcznik Żywienie i usługi gastronomiczne cz. X Planowanie żywienia i produkcji gastronomicznej ma pomóc zarówno uczniom, jak i słuchaczom kursów kwalifikacyjnych w przygotowaniu się do egzaminu zawodowego z kwalifikacji TG.16 .4Zasady żywienia 2 2 3 3,5 5Wyposażenie techniczne 2 1 3 6 2 2 3 3 2 2 7 7Organizacja produkcji gastronomicznej 3 1,5 8Usługi gastronomiczne 1 1 2 2 Łączna liczba godzin 5 5 9 9 7 7 8 0 25 Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym 1Pracownia gastronomiczna 4 4 9 9 5 5 18 2 2 2 3 3,5 3Pracownia obsługi konsumenta 2 2 3 3,5Żywienie i usługi gastronomiczne cz. X Planowanie żywienia i produkcji gastronomicznej .. OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który: - potrafi ułożyć prosty jadłospis, - zna prawa i obowiązki pracowników, - zna rodzaje podatków, - potrafi podzielić zakłady gastronomicznestanowiska sporządzania potraw i napojów ( jedno stanowisko dla trzech uczniów ), wyposażone w stoły produkcyjne, trzony kuchenne z piekarnikami, zlewozmywak z instalacją zimnej i ciepłej wody, zestawy garnków i innych naczyń kuchennych, zestawy noży kuchennych i drobny sprzęt produkcyjny, termometry, wagi i miarki, maszynki do mielenia, roboty kuchenne wieloczynnościowe .Kup już od 23,92 zł.. Niektóre treści musisz koniecznie poszerzyć korzystając z odpowiedniej literatury uzupełniającej.. Receptura.… Materiał okołocyklowy9.. Określenie struktury organizacyjnej zakładu gastronomicznego i jego funkcjonowania.. Przedstawia ofertę usług gastronomicznych.Pracownia technologii gastronomicznej - zajęcia praktyczne NAZWA PRZEDMIOTU Pracownia technologii gastronomicznej - zajęcia praktyczne Cele ogólne 1.. Opracowuje menu codzienne, okolicznościowe i na przyjęcia.. Układa menu codzienne, okolicznościowe i na przyj ęcia.. Pobierz (doc, 58,5 KB) Podgląd treści .. 20 |właściwości jaj w produkcji .Przedstawiony plan wynikowy i szczegółowy rozkład materiału nauczania są tylko propozycją.. Lp.Pracownia planowania żywienia i produkcji gastronomicznej klasa IITFTG Joanna Szczepaniak Rozkład posiłków w ciągu dnia Charakterystyka poszczególnych posiłków Na podstawie przedstawionego materiału / strona 3 / wykonaj zadanie 1,2,10 .. Zobacz inne Podręczniki szkolne.. Różnorodne ćwiczenia ułatwią nauczycielowi prowadzenie zajęć w szkolnej pracowni, a uczniowi pozwolą wyszlifować potrzebne umiejętności.Oferta firmy to podręczniki, globusy, książki językowe, sprzedaż książek oraz lektury szkolne.. Układa menu codzienne, okolicznościowe i na przyjęcia..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt