Gateway plus 4 unit 1 odpowiedzi

Pobierz

Przeczytaj ponownie tekst i dopisz zakończenia lub inne… poniżej.. 4.Zadania maturalne, Temat: Unit 5 TASK 4 EXAM TASK - BASIC LEVEL Przeczytaj tekst.. Gerunds and infinitives 1 3 Complete the .1 Popatrz na obrazki i napisz w zeszycie, co Ethan robi, Użyj poprawnych form podanych zwrotów.. Przeczytaj artykuł prasowy i wybierz tytuł (1-3), który najbardziej do niego pasuje.. 2 Uzupełnij zdania przyimkami in, on lub at.. 1 I get up, Saturday I.4 Napisz zdania zgodne z tekstem..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt