Wykonaj zadanie na podstawie mapy zamieszczonej poniżej

Pobierz

B) Wyjaśnij, co symbolizują znaki umieszczone na każdym z dwóch pól tarczy herbowej.. 1. a) Zapisz nazwy oceanów przecinanych przez: .. Ustal, na których półkulach leżą wymienione poniżej kontynenty.. Uzasadnij, podając trzy argumenty, że obszar wzniesienia Syborowa Góra różni się od obszaru wzniesienia Januszkowa.2.. a)Na mapie trasę należy zaznaczyć w następujący sposób:Zdania należy uzupełnić, wpisując kolejno na Odpowiedź na zadanie z Planeta Nowa 6.. 1 Zaznacz i podpisz na mapie odpowiednimi literami punkty wysunięte najdalej na północ i na południe naszego kraju.. ( 0 - 1 pkt.). 4 Rozwiąż krzyżówkę na podstawie mapy ogólnogeograficznej oraz mapy.. Następnie odpowiednio je podpisz.. Przyjrzyj się mapie - Zadanie 4: Wczoraj i dziś 6 - strona 70 Rozwiązanie zadania 4 z książki Wczoraj i dziś 6 opracowane przez nauczycieli serwisu.Zadanie 1.. Na podstawie: Atlas geograficzny.. a) Przemieszczaj się po mapie Europy zgodnie z instrukcją.. Książki.. Proklamowanie strajku generalnego przez PPS Warszawski Okręgowy Komitet Robotniczy PPS uchwalił: Wezwać wszystkich robotników i pracowników miasta Warszawy do powszechnego strajku w dniu 14 [maja] aż do odwołania.Zadanie 9 (0 - 9 pkt) Wykonaj polecenia od 1 do 3 na podstawie zamieszczonej obok mapy.. Narysuj jeden południk oraz jeden równoleżnik tak, aby przebiegały one przez miejsce, w którym stoi chłopiec..

Wykonai zadania na podstawie mapy zamieszczonej poniżej.

Wielkie Góry Wododziałowe.. a) Zaznacz na mapie czerwoną linią gra- nicę między strefą czasu środkowoeuro- pejskiego a. dowiesz się, czego się nauczysz, jeśli wykonasz zadania.. 2010-09-29 17:15:39; Na podstawie ilustracji wykonaj polecenia.. Poniżej przedstawiono wybrane informacje o zlodowaceniach plejstoceńskich w Europie.2.. Zaznacz literami obiekty geograficzne, których nazwy podano poniżej.. A) Podaj nazwę państwa, którego herb przedstawiono na ilustracji.. ( 0 - 6 pkt.). Oblicz jaka jestWOJEWÓDZKI KONKURS HISTORYCZNY 2018/2019 - SZKOŁA PODSTAWOWA STOPIEŃ WOJEWÓDZKI 6 z 10 Zadanie 13.. Zadanie 29.. 0-4 p. a) Zaznacz i podpisz odpowiednią literą punkty wysunięte najdalej na wschód i na zachód.. Zbiór zadań maturalnych w formie arkuszy, możesz .Na podstawie analizy wykresu wykonaj zadania.. B. Przylądek Jork.. E. Nizina Zachodniosyberyjska.Zadania z geografii .3 Przyjrzyj się zamieszczonej poniżej mapie Europy, a następnie wykonaj zadania.. Na podstawie reprodukcji herbu i własnej wiedzy wykonaj polecenia.. Świat, Polska, Wrocław 2004.. Wynik podaj w stopniach.Wykonaj zadania na podstawie mapy świata zamieszczonej na końcu podręcznika.. Zadanie 12. konradswitkowski 2 marca 2021. thx.. 2.1Na podstawie mapy konturowej zamieszczonej poniżej wykonaj polecenia 1-2.. B. Półwysep Indochiński..

Wykonaj zadanie na podstawie niżej zamieszczonej mapy konturowej Polski.

49°00'N, 22°51'E 2 Aby obliczyć rozciągłość południkową .Zadania maturalne z Historii Temat: Nowożytność (część 1.). a) Przemieszczaj się po mapie Europy zgodnie z instrukcją.. Zaznacz na mapie trasę oraz wpisz nazwę panstwa, które znajduje się na końcu każdego etapu.. Wyjaśnij, dlaczego na wschodnim i zachodnim wybrzeżu Ameryki Południowej na szerokości geograficznej 25ºS występują odmienne formacje roślinne.Na podstawie tekstu zamieszczonej obok mapy wykonaj polecenia: a) podaj wysokość bewzględna szczytu Czupel.. Zad 5 str 48 daje naj potrzebuje na teraz Reklama Odpowiedź 4.5 /5 31 monikalewickap01gz4 Odpowiedź: Wykonaj zadania na zamieszczonej poniżej mapie.- Zadanie 2: Planeta Nowa 6 - strona 5 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. znane jako RODO .. c) Zapisz nazwy kontynentów leżących nad Oceanem Indyjskim.Zadanie wykonaj na podstawie barwnej mapy, zamieszczonej powyżej, na której przedstawiono podniesienie się obszaru Skandynawii (w metrach) po ustąpieniu ostatniego zlodowacenia.. Wyślij.. Na rysunku za pomocą strzałek zaznaczono główne kierunki geograficzne.. 65 60 55 50 45 Bao 35 40 Skala 1:50 000 000 30 15 Zaczynasz podróż w Polsce, na 50°N, 20°E..

Wykonaj zadania na podstawie mapy świata zamieszczonej na końcu podręcznika.

Na podstawie mapy konturowej zamieszczonej poniżej wykonaj polecenia 1-2.. Zaznacz na mapie odpowiednimi literami obiekty geograficzne wymienione poniżej.. 10 a)Zaznaczna mapie dużymi literami ( A, B, C, D) skrajne punkty Polski oraz podajich przybliżone wartości szerokości lub długości geograficznej.. b) podaj wysokość bezwzględną na której położony jest punkt A .. A. Nizina Chińska.. Wykonaj obliczenia.. Odszukaj na mapie Syborową Górę (pole E1) i Januszkową Górę (pole F1).. Wynik podaj w stopniach.Zadanie 17.. (SR13) Na podstawie tekstu źródłowego i własnej wiedzy wykonaj polecenia.. Wykonaj zadania na podstawie mapy świata zamieszczonej na końcu podręcznika.. 4.Wykonaj zadania na podstawie mapy zamieszczonej w podręczniku na stronie 142.Na podstawie tekstu, mapy oraz innych źródeł wykonaj polecenia.. ( Uwaga!. Korzystając z mapy konturowej zamieszczonej poniżej, wykonaj polecenia.. Góry Kaukaz.. A - 54°50'N, 18°18'E B - 50°52'N, 24°09'E C - 52°51'N, 14°07'E D - 49°00'N, 22°51'E b) Oblicz rozciągłość równoleżnikową Polski.. Zaznacz na mapie trasę oraz wpisz nazwę państwa, które znajduje się na końcu każdego etapu..

Wykonaj zadania na podstawie mapy świata zamieszczonej na końcu podręcznika.1.

Miejsce, w którym łączą sięNa podstawie zamieszczonej obok mapy wykonaj polecenia a) Podaj wysokość bezwzględną szczytu Czupel 882 m n.p.m. b) Podaj wysokość bezwzględną, na której położony jest punkt A 500 m n.p.m. c) Oblicz różnicę wysokości między szczytem Czupel a punktem A Obliczenia: 882-500=382Zadanie 126.. Na mapie Polski w skali 1:700 000 odległość między miastami wynosi 5 cm.. Czteroznakowy kod zapisany przy każdym zadaniu wskazuje na jego pochodzenie: S/N - "stara"/"nowa" formuła; P/R - poziom podstawowy/rozszerzony; np. 08 - rok 2008.. 2012-04-30 21:43:55Zadania 1 nie musicie wykonywać.. a) .. 2. Podaj skalę liczbową niżej zamieszczonej mapy.. Zarejestruj.. Udział.. Ocean, który w całości leży na półkuli wschodniej.. a) Zapisz nazwy oceanów przecinanych przez: - równik: - zwrotnik Raka: b) Zapisz nazwy kontynentów, których wybrzeża są oblewane przez wody Oceanu Spokojnego.. Wybierz A albo B.Wykonaj zadania na podstawie mapy świata zamieszczonej na końcu podręcznika.. Sklep.. Zadania pochodzą z oficjalnych arkuszy maturalnych CKE, które służyły przeprowadzaniu majowych egzaminów.. Granica miedzy Europą i Azją według Międzynarodowej Unii Geograficznej przebiega wzdłuż (zaznacz poprawne odpowiedzi): A. ieśniny Bajdarackiej, B. wschodniego podnóża gór Ural, C. doliny rzeki Wołgi aż do jej ujścia,Na podstawie mapy konturowej zamieszczonej poniżej wykonaj polecenia 1-3.. Na podstawie mapy synoptycznej zaznacz poprawne dokończenie każdego ze zdań 1.-3. b)Oblicz rozciągłość równoleżnikową i południkową Polski ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt