Sprawdzian z głoski i litery klasa 4

Pobierz

Językowe porządki - Liczymy litery, głoski i sylaby, zmiękczenie głoski poprzez "i".. Sprawdzian dla klasy IV "Głoska, litera, sylaba" 1.. Połącz każdy wyraz z właściwym obrazkiem.. Znajdź je i podkreśl.. Zdrobnienia - kartkówka.doc.Litera "i" zmiękczająca poprzedzające spółgłoski w wyrazach, a liczba GŁOSEK: Jeżeli litera "i" występuje przed samogłoską, nie oznacza ona głoski, lecz jest tylko znakiem zmiękczenia poprzedzającej ją spółgłoski.. Szkoła z marzeń .. Klasa 4 .. Samogłoskowy zawrót głowy - Bawiąc się rymami, utrwalamy samogłoski.Sprawdzian z fonetyki w klasie IV.. CELE LEKCJI: I CELE W ZAKRESIE WIEDZY: Uczeń: zna definicję głoski i litery, potrafi odróżnić głoskę od litery, wie, czym jest język mówiony, a czym pisany, II CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI .Przykład1.. Szkoła podstawowa klasy 4-8.. Z ilu liter składa się polski alfabet?. Wypisz wszystkie samogłoski występujące w języku polskim.. 2. óźniej korona została .Z podanych sylab ułóż wyrazy.. Co ty mówisz?. Podane wyrazy podziel na sylaby wg.. TEMAT LEKCJI: Głoska a litera (45 min.). LICZBA UCZNIÓW: 23.. Uzupełnieniem scenariusza jest karta pracy.. - Zapis fonetyczny słowa, różnica między pisownią słowa a jego wymową.. jest Misiek nory.. PROWADZĄCY LEKCJĘ: dr Zuzanna Krótki.. Głoska a litera.. W klasie trzeciej są dzieci młodsze niż w czwartej.. PRZEDMIOT: język polski..

Osiem z nich to litery polskie.

W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie, strząsa skrzydła z dżdżu, a trzmiel w puszczy, tuż przy Pszczynie, straszny wszczyna szum.Dyktando - klasa IV - wielka i mała litera oczet królów olskich (wielka i mała litera) ierwszym ładcą olski był ieszko I. Głoska to: a) znak graficzny litery, b) część alfabetu, c) najmniejsza część wymawianego wyrazu, d) środek stylistyczny oddający dźwięki słyszane w naturze.. myje ____/5pkt.. Szkoła podstawowa.1 głoska = 1 litera, np. w wyrazie zupa: głoska z oznaczona jest literą z, głoska u - literą u, głoska p - literą p, głoska a - literą a. Głoska i litera, czyli co wymawiamy, a co zapisujemy.. Wstaw ś .Zadania sprawdzają wiadomości uczniów klasy IV z fonetyki (głoska a litera, samogłoski i spółgłoski, podział wyrazu na sylaby, alfabet).. Alfabet łaciński zawiera jeszcze litery Qq, Vv, Xx nieużywane w języku polskim.. Przy każdym punkcie wpisz nazwę miasta, w której występuje podana liczba głosek.. Uzupełnij tabelę(10p) Wyraz Ilość głosek Ilość liter Samogłoski Głoski bezdźwięczne fluor czekolada zmarznięty ..

Policz głoski w poniższych wyrazach.

wzoru.. Wyraz niespodzianka składa się z: a) 8 głosek b) 9 głosek c) 10 głosek d) 11 głosek 5.SPRAWDZIAN Z FONETYKI grupa2 1.. Jutro pójdę w świat.. Liczba wyników dla zapytania 'klasa 2 głoski sylaby litery': 10000+ Głoski, litery, sylaby Samolot.. Dla każdego szeregu wybierz jedną samogłoskę, która wraz z sąsiednimi spółgłoskami utworzy wyrazy.Sprawdzian z fonetyki dla klasy IV zawiera polecenia dotyczące przeliczenia głosek i liter w wyrazach, ułożenia słów w kolejności alfabetycznej, oznaczania miękkości, dzielenia na sylaby oraz krzyżówkę sprawdzającą znajomość pojęć fonetycznych typu samogłoska, sylaba, litera itp. Głoska.. Polski alfabet jest oparty na alfabecie łacińskim i zawiera 32 litery.. Napisz, ile liter i głosek jest w podanych niżej wyrazach: szkoła ślimak brzuch deszcz rzeka.. Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie .. np. w wyrazie SIANO - "si" jest liczone jako jedna głoska, bo występuje przed samogłoską "a" (wyraz ten ma 2 sylaby, 4 głoski, 5 liter, 2 samogłoski).4 Fonetyka praca klasowa.doc • Sprawdzian z fonetyki.. Zadanie 2.. Rozkład materiału.. Kraina języka.. Podaj ich liczbę.. Głoska, litera - sprawdzian kl.4.doc.. Pobieraj materiały i pomoce dydaktyczne z Klubu Nauczyciela Uczę.pl!Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies.. Uzupełnieniem scenariusza jest karta pracyPlik zawiera scenariusz lekcji 4..

Podane wyrazy podziel na litery i głoski.

Sytuacja wygląda jeszcze inaczej, gdy w wyrazie występuje głoska i .Głoski, litery, sylaby - Policz sylaby, głoski, litery - sylaby, głoski, litery - sylaby, głoski, litery - sylaby - litery - głoski - Głoski, litery, sylaby.. Klasa 5 (Vulcan) .cały rozdział GŁOSKA A LITERA z ćwiczeń Między nami 2009-10-22 20:34:38 sylaba zakończona na samogłoskę to sylaba .. 2016-01-26 21:11:56 Sprawdzian podsumowujący dział Mój dom, moi najbliżsi.zgrzyt: 1 sylaba zgrzyt 5 głosek z-g-rz-y-t 6 liter z-g-r-z-y-t Tu jest tylko jedna sylaba, bo pojawia się jedna samogłoska, a do tego różna ilość liter i głosek.. Dokumentacja Rozkład materiału.. Policz .4.. W dwóch wersjach - grupa A i B.SPRAWDZIAN Z FONETYKI KL IV .. Wyrazy z literą ,,i" tylko jako zmiękczeniem.. Sylabowe puzzle - Tworzymy przysłowie z rozsypanki sylabowej.. Rozwiąż quiz na eduelo.pl i zbierz jak najwięcej punktów!Pun.Plik zawiera scenariusz lekcji 4.. Głoska i litera, czyli co wymawiamy, a co zapisujemy.. Wzór: uzyskać: litery: u-z-y-s-k-a-ć (7) głoski:u-z-y-s-k-a-ć (7) a)kolor: litery: k-o-l-o-r(5) głoski: k-o-l-o-r(5) b) zeszyt litery: z-e-s-z-y-t(6) głoski: z-e-sz-y-t (5) c) rzeczowy litery:r-z-e-c-z-o-w-y(8) głoski rz-e-cz-o-w-y(6) d) pójść litery: p-ó-j-ś .Litera to: a) inaczej głoska b) jeden z elementów wyrazu c) dźwięk mowy ludzkiej d) graficzny odpowiednik głoski 3..

Podziel podane wyrazy na głoski i litery.

Wyraz zupa składa się więc z 4 głosek i 4 liter.. Kilka głosek zapisano tu za pomocą dwóch liter.. Ośrodkiem sylaby jest: a) spółgłoska b) samogłoska c) obie odpowiedzi są poprawne d) żadna odpowiedź nie jest poprawna 4.. W wyrazach z polecenia nr 2 podkreśl głoski bezdźwięczne.. Napisz zdanie, dzieląc wyrazy na głoski.. Sprawdzian po rozdziale II.. 6.Podkreśl litery oznaczające głoski wymawiane niezgodnie z wymową.. o jego śmierci panowanie objął olesław czodry, zwany także miałym.. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy .Scenariusz nr 4.. Uzasadnij tę pisownię dopisując wyrazy pokrewne.Przeczytaj głośno i starannie podane niżej zdanie, a następnie przepisz je do zeszytu.. biedronki jamnik.. .Poziom: klasy 4-5. pszczola miarka dzioby mierzyc dziennik liscie chronic wszystko mieszac grubodzioby i w gloskach lub w literach trezba (chyba.. )Kartkowka dotyczacaKLASA: IV a. papryka noski.. Zapisz je.. Język polski 4-6.. Uporządkuj głoski według kryteriów podanych w podpunktach: u, dź, z, r, w, ś, ą, d, t,Więcej prezentacji i quizów na: że wiesz już, o co w tym chodzi?. To jemu zawdzięczamy rzest olski w 966 roku z rąk iskupa eskiego.. ego następcą został ieszko II.. Pobierz (doc, 45,0 KB) Komentarze.. Uzupełnij zdania: Pojedynczy dźwięk mowy ludzkiej, dający się wyodrębnić słuchem, nazywamy .3.. Ułóż zdania z rozsypanek.. 1 głoska = 2 litery, np. w wyrazie dzwon: głoska dz oznaczona jest 2 literami: d oraz z, głoska w - literą w, głoska o - literą o .Praca klasowa z fonetyki kl. V Zadanie 1. atomiast pierwszym koronowanym rólem był olesław robry.. Jutro pójdę w świat ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt